catalog_tyre_img_alt
Моля, изчакайтеdotted
Количка
#
46-3050
Вашата количка е празна

Основните признаци на неизправност на запалителните бобини

305 Прегледи

Принципът на работа на бензиновите двигатели, независимо дали те са бутални или ванкелови, изисква принудителното запалване на горивовъздушната смес. Още от зората на развитието на този тип двигатели, е прието това да става с помощта на електрическа искра – разряд между двата електрода на устройство, наречено запалителна свещ за кола. За прескачането на искрата между тези два отдалечени на около милиметър електроди, е необходимо високо напрежение от порядъка на 20 000 волта. То се създава от т.нар. запалителна бобина.

За да си обясним как работи бобината и какво може да предизвика нейната неизправност, ще се наложи да си припомним уроците по физика от училище.

За повишаването на електрическото напрежение се използват устройства, наречени трансформатори. Те се състоят от магнитопроводящо ядро от ламели, изработени от стомана с високо съдържание на силиций и две намотки, направени от различен брой навивки на лакиран меден електрически проводник. Тези намотки се наричат съответно първична и вторична. При протичането на електрически импулс през първичната намотка, се създава магнитно поле в ядрото, което, от своя страна, индуцира електродвижещо напрежение във вторичната намотка на трансформатора. Отношението между стойностите на напреженията в първичната и вторичната намотки се приема, че съответства на съотношението между броя на витките проводник в тези две намотки. Т.е. ако вторичната намотка има 10 пъти повече витки от първичната, то индуцираното в нея напрежение ще е 10 пъти по-високо от това в първичната намотка. Ето така запалителната бобина на автомобила ни, който е с 12-волтова електрическа система, или на мотопеда, който дори е с 6-волтова система, успява да създаде достатъчно високо напрежение, необходимо за работата на запалителната свещ.

цените на запалителните бобини

Експлоатация и диагностика

При работата си, бобината се нагрява. Ето защо корпусът ѝ, особено при по-старите конструкции, се запълва с трансформаторно масло. То отнема топлината от намотките, предава я на корпуса, който я разсейва, поддържайки номинална работна температура.

С навлизането на по-съвременни технологии и материали в производството, все по-често се използват т.нар. индивидуални бобини. Т.е. за всяка запалителна свещ има отделна бобина. Тези бобини се състоят от пластмасов корпус, който има куплунг за захранващото ниско напрежение и високоволтов изход или лула, осигуряващ контакт със запалителната свещ или високоволтовия кабел и херметизиране на контактната зона. Това технологично решение повишава надеждността на двигателя, тъй като излизането от строя на една бобина се отразява на работата единствено на съответния цилиндър, докато при използването на една обща бобина, неизправността ѝ ще доведе до загуба на захранване на всички свещи и двигателят ще спре. Понякога тези индивидуални бобини се обединяват в блокове по две или четири, като в този случай имат общ корпус и захранващ куплунг. Недостатъкът на тази технология е, че при изгарянето на бобината дори на един от цилиндрите, трябва да се замени целият блок бобини.

неизправност на запалителните бобини

Как да разпознаем симптомите за неизправност на запалителната бобина? Двигателят на Вашия автомобил ще работи неравномерно, ще прекъсва, ускорението ще е по-бавно и с придърпвания. Освен това пускането на двигателя ще е проблематично. Трудното тук е определянето какво точно предизвиква описания проблем, тъй като независимо дали е избила свещ, високоволтовият кабел е пробил, има лоша връзка, попаднала вода е в някой куплунг или е отказала бобината, то изброените вече симптоми ще бъдат едни и същи. Ето защо се налага диагностика на бобината.

Запалителната бобина всъщност представлява автотрансформатор. Т.е. първичната и вторичната намотки имат обща точка. Затова бобината има 3 извода – два за ниско напрежение от първичната намотка и един извод за високо напрежение – краят на вторичната намотка. Ето защо, когато извършваме проверка на запалителната бобина с мултицет, трябва да се провери съпротивлението и на двете намотки. Съпротивлението на първичната намотка обикновено е в рамките на 0,4 до 2 ома. То се измерва с мултицет между двете клеми за ниско напрежение или между двата контакта, ако бобината е снабдена със захранващ куплунг. Когато Вашият автомобил е с блок от няколко бобини, трябва да откриете кои точно контакти са свързани към първичната намотка на бобината, която искате да проверите. Изправността на вторичната намотка се проверява отново с мултицет, като се мери съпротивлението между високоволтовия изход и някой от контактите (клемите) на първичната намотка. Тук съпротивлението е в диапазона 6000 до 10000 ома (6 до 10 kΩ). Ако измереното съпротивление клони към 0 ома, т.е. късо съединение, то съответната намотка е окъсила. Това най-често се дължи на прегряване на бобината и прегаряне на лака на проводника, което води до късо съединение между витките на намотката. Обратното – ако съпротивлението е безкрайно, то намотката е прекъснала. И в двата случая тази бобина е неизправна и трябва да бъде сменена. Намирането на резервни компоненти онлайн е лесно, като изборът между производителите и цените на запалителните бобини е лесен – ето асортимента от запалителни бобини за VW Golf IV.